Letselschade, wat nu?

Letselschade is iets waar niemand blij van wordt en al helemaal niet als de letselschade door iemand anders is veroorzaakt dan door jezelf. Als de letselschade is toegebracht door een ander heb je in veel gevallen gelukkig wel recht op een schadevergoeding! Omdat veel gevallen van letselschade worden opgelopen in een ongelukje zijn veel mensen laks in het verkrijgen van een vergoeding. De externe partij kon er vaak “niets aan doen” en men vindt het dan lullig om hier een heel gedoe van te maken. Je doet jezelf echter tekort door dit niet te doen. De letselschade kan je bijvoorbeeld enkele weken belemmeren in het (fulltime) uitvoeren van je werk waardoor je hier ook financiële schade door oploopt. Dit hoeft niet directe financiële schade te zijn. Je kunt bijvoorbeeld doorbetaald krijgen van je vakantiedagen, maar die had je toch liever gebruikt voor je vakantie!

Letselschade van persoon op persoon

Als dit van persoon tot persoon gebeurt is het vaak lastiger om aan te tonen dat de letselschade jou is toegedaan door onrechtmatig handelen van de andere persoon. Om dit proces te kunnen ondersteunen is het hebben en het vinden van ooggetuigen erg belangrijk. Deze ooggetuigen kunnen jouw verhaal ondersteunen en de kans op smartengeld aanzienlijk vergroten! Als de persoon die jou letselschade heeft toegedaan hier goed voor verzekerd is, is de kans op meewerken van deze persoon ook stukken groter dan wanneer deze persoon hier niet voor verzekerd is.

Letselschade op de werkvloer

Letselschade komt met regelmaat voor op de werkvloer. Dit gebeurt vaker op plekken waar fysiek werk wordt uitgevoerd dan op een kantoor. Echter is het op een kantoor ook niet altijd veilig! Denk aan bijvoorbeeld brandwonden die ontstaan door het omgooien van hete koffie of thee. Het voordeel van letselschade die opgelopen is op de werkvloer is dat je werkgever hier (zo goed als) altijd voor verzekerd is. Het afhandelingsproces gaat gemakkelijker dan bij letselschade van persoon tot persoon omdat in je in dit geval goed gedekt wordt door de afgesloten verzekeringen. De hoogte van de vergoeding die je krijgt voor de opgelopen letselschade kun je vinden op websites als letselschade-Berekenen.nl