Een schadevergoeding, hoe zit dat?

Het is natuurlijk nooit wenselijk om in een situatie te belanden waarin je gebruik zou moeten maken van een schadevergoeding. Als je toch in zo’n situatie bent beland, dan is altijd raadzaam om begeleid te worden in het proces van de schadevergoeding. Omdat schadevergoedingen vaak worden geëist van grotere partijen dan jijzelf bent, vecht je altijd tegen een grotere partij dan jijzelf bent. Grotere partijen hebben vaak mensen in dienst die de wet goed kennen en altijd op zoek zullen gaan naar manieren om zo min mogelijk schadevergoeding te hoeven betalen. Je hebt echter wel recht op deze schadevergoeding. Als je een partij in de arm neemt die je kan begeleiden bij het verkrijgen van deze schadevergoeding, dan is de kans op succes groter! Je zult een stukje schadevergoeding verliezen aan de partij die je hierin begeleidt, maar onderaan de streep zul je altijd meer overhouden dan wanneer je niks krijgt.

Recht op schadevergoeding

Je hebt recht op schadevergoeding als jijzelf schade hebt geleden doordat een ander rechtspersoon op een onrechtmatige wijze schade heeft toegebracht aan jou of een bezit van jou. Dit klinkt in eerste instantie als een logisch en gemakkelijk te doorlopen proces maar helaas is het in de praktijk vaak anders. Om een schadevergoeding toegewezen te krijgen dien je de schade goed te kunnen onderbouwen en daarnaast aan te kunnen tonen dat de rechtspersoon ook daadwerkelijk deze schade aan jou of een bezit van jou heeft toegebracht. Je kunt de waarde van hetgeen waar schade aan veroorzaakt is aantonen middels aankoopbewijzen. Als je aan een onrechtmatige daad mentale schade hebt overgehouden, dan is het te vergoeden bedrag moeilijker te bepalen. Het formuleren van een realistische schadevergoeding is in dit geval verstandig om uit te besteden aan een ervaren bureau. Bureaus als JBL&G kunnen je begeleiden in het bepalen van de hoogte van het te vergoeden bedrag. Door professionele hulp in te schakelen is de kans op slagen en het ontvangen van een schadevergoeding ook stukken groter! Het kan dus zeker uit om een extern bureau te benaderen voor het verkrijgen van een schadevergoeding.